🐋

Reefz voor Conservation Organisations

Krachten bundelen voor de wereld van morgen

Wanneer we praten over de wereld van morgen, hoe ziet die wereld er dan eigenlijk uit en hoe bereiden we ons optimaal voor op de uitdagingen die ons te wachten staan ? 

Vragen die niet eenvoudig te beantwoorden zijn. In een snel veranderende en diverse wereld, waarin technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, waarin maatschappelijke thema's en commerciële activiteiten onlosmakelijk met elkaar verbonden raken, en waarin de (sociale) media een ongekend grote invloed uitoefent, is samenwerking op het gebied van conservation cruciaal om bereik en draagvlak te verkrijgen en tot snelheid, slagkracht en relevantie te komen.

Met het thema 'Inspired by Nature' biedt Reefz voor conservation-organisaties een compleet netwerk met een scala aan expertises en functionaliteiten; een innovatieve en integrale kennisinfrastructuur waarbij duurzaamheid als leidraad geldt. Immers, de enige vorm van toekomstbestendige ontwikkeling voor een wereld in transitie ís duurzame ontwikkeling.

Kijk voor meer informatie over Reefz ook op de pagina 'Over Reefz'.

Een overzicht van de afzonderlijke communicatie-mogelijkheden via onze kanalen is te vinden op de pagina Communications.

Wat kan Reefz betekenen voor uw organisatie ?

Reefz maakt content blijvend zichtbaar, vindbaar en deelbaar. Alle stakeholders (bedrijven, onderwijsinstellingen, wetenschappelijk onderzoek, maatschappelijke organisaties, overheden en media) maken via Reefz deel uit van één ‘blauwe’ community: online én in-real-life, op regionaal, nationaal & internationaal niveau. Dat levert synergie, schaalvoordelen en een betere efficiency op.

 • Wij creëren op regelmatige en doorlopende basis onafhankelijke, hoogwaardige en omnichannel content voor uw organisatie.
 • Wij zorgen voor productie, distributie en rubricering van deze native content binnen ons netwerk Reefz.
 • Wij zorgen voor blijvende beschikbaarheid en activatie van deze sociale content, als ook voor borging binnen het onderwijs.
 • Wij ondersteunen u bij het starten van concrete crowdfunding-campagnes via ons platform.
 • Wij ondersteunen u desgewenst bij de inhoudelijke invulling van een jaarlijks relatie-event op uw eigen locatie.
 • Uw medewerkers krijgen online tools ter beschikking en volgen trainingen om optimaal gebruik te maken van de functies van het online netwerk Reefz. 
 • Uw medewerkers brengen hun eigen expertise in en dragen bij aan uw online identity en imago.
 • Verdere wensen altijd in overleg.
 • Kortom:
Integrale infrastructuur - Community - Omnichannel Content - Onafhankelijke Redactie - Crowdfunding - Training & Support

Waardeketens bouwen

Reefz biedt als community uitstekende mogelijkheden om de verbinding te leggen met andere stakeholders in de waardeketen:

Conservation Partnership

Wat wij vragen:
👍 Uw organisatie stelt toegang en eventuele faciliteiten voor contentteams beschikbaar.
👍 Uw organisatie draagt zorg voor doorlopende actieve promotie van het Reefz Full Membership bij medewerkers en relaties.
👍 Uw organisatie neemt deel aan het Conservation Partnership voor een vaste jaarlijkse fee van € 6.000,- (excl. 21% BTW).
👍 Uw organisatie betaalt eenmalige start-up kosten: € 0,- (actie geldig tot 1 januari 2018).
 
Wat wij leveren:
✔︎ Facilitering van concrete crowdfunding-campagnes op ons platform.
✔︎ Creatie van media, educatie en podia en zorg dragen voor distributie en juiste positionering om de aandacht op integere wijze op uw organisatie te vestigen.
✔︎ Ondersteuning bij de inhoudelijke invulling van een jaarlijks community-event op uw eigen locatie.
✔︎ Gebruik van alle functies zoals vermeld in het Professional Membership.
✔︎ Een online instructie om medewerkers op weg te helpen.
✔︎ Een online flyer over Reefz ten behoeve van interne en externe communicatie.
✔︎ In-company gebruikerstraining o.b.v. behoefte.
✔︎ Positionering als social enterprise en als Conservation Partner zichtbaar in alle betreffende online- en offline- uitingen.
✔︎ Benoeming van een Conservation Liaison binnen het bedrijf als vast contactpersoon voor Reefz (inclusief instructiedag).
✔︎ Een eigen Bedrijfsgroep op Reefz, inclusief beheer.
+ Aanvullende diensten (bv. demodag, dossieropbouw, locatiebezoek, reis&verblijf buitenland) op basis van offerte.
  
Van start ? Vul het contactformulier op deze pagina in en verricht de betaling van de vaste jaarlijkse fee.
 
www.reefz.nl/voorconservationpartners
Fill out my online form.


Mission:


Re(de)fining businesses,

Connecting professionals,

Empowering people,

Envisioning sustainable societies.


Read more...,

Organisatie:


 • Animal Care by Mafalda
 • Communications (B2B)
 • Consultancy (B2B)
 • Contactformulier
 • Medewerkers
 • Partnerships
 • Raad van Advies
 • Reviews
 • Studie, Stage & Afstuderen
 • Werken
 • WildWorld B.V.
 • Workshoppacks
 • Direct naar:


 • Animal Care Manuals
 • Career Coach
 • Human|Nature
 • I.M.
 • Off Topic
 • Projecten
 • Reefz Recensie
 • Reefz Sessies
 • Tip de redactie (anoniem)
 • Vacaturebank
 • WildWorld B.V.
 • Workshops voor Groepen • Publisher: WildWorld B.V. | Contact: redactie@wildworld.nl