🐋

Programma-overzicht van eerdere Reefz Sessies

Terugblik

Op deze pagina vind je inhoudelijke informatie over alle voorgaande Reefz Sessies.

Heb je interesse om toekomstige seminardagen persoonlijk bij te wonen, bij onze Reefz Educatie Partners op verschillende locaties in het land ?

Kijk dan op www.reefz.nl/reefzsessies voor planning en programma en registreer je deelname via www.reefz.nl/agenda.

▶︎ 6. PROGRAMMA WOENSDAG 8 MEI 2019 - HOGESCHOOL VAN HALL LARENSTEIN | LEEUWARDEN

Dagvoorzitter: Marco Westerhof

09.30 - 10.00 uur Inloop

10.00 - 11.15 uur: Irma Abelskamp - Sa Natuerlik | 📹

Permacultuur: wat is dat en hoe kan het bijdragen aan onder meer het herstel van biodiversiteit en het creëren van een toekomstbestendige samenleving ? Eén van de principes zegt 'The solution is within the problem'. Als wij als mensheid verantwoordelijk zijn voor de vele grote problemen in de wereld, en daarmee aan de vooravond staan van grote veranderingen (denk aan de uitputting van grondstoffen, biodiversiteitsverlies, oorlogen enz.), dan zit de oplossing ook besloten in diezelfde mensheid. 'Use small and slow solutions', zegt een ander ontwerpprincipe. Het maakt de acties overzichtelijk, je doet wat in je eigen vermogen ligt en daar waar het je eigen verantwoordelijkheid raakt. En het is nog leuk ook. Irma Abelskamp diept in haar presentatie een aantal principes uit en maakt daarbij gebruik van voorbeelden uit haar eigen praktijk.

Irma Abelskamp volgde de opleiding HBO-Diermanagement en maakte daarin kennis met het vakgebied van de ethiek. Toen ze in 2007 in een burn-out belandde, kwam ze in aanraking met permacultuur en puzzelstukjes begonnen in elkaar te vallen. De ethiek werd concreet en de levenslessen uit de natuur boden de handvatten waarmee ze richting kon geven aan haar leven. Irma specialiseerde zich in sociale permacultuur, werkt sindsdien vooral als permacultuurdesigner en verzorgt met regelmaat lessen en presentaties. In 2011 richtte ze de Leerschool Permacultuur Friesland op en in 2017 Frijlân; twee projecten gevestigd aan de Boksumerdyk in Leeuwarden. Leren van de natuur is hier het motto, tot uiting gebracht in educatieve programma's, kunst en cultuur, beleven-ervaren-meedoen en ontmoeten.

11.30 - 12.45 uur:  Astrid Kramer - Mevrouw Kramer (m.m.v. Boskalis) |  📹

Riffen staan wereldwijd onder enorme druk. Natuurlijke invloeden zoals stormen, verzuring van het zeewater, ziektes en invasieve soorten zorgen voor een enorme afname van leven op bijvoorbeeld koraal of oesterriffen. Daarnaast zorgen antropogene invloeden waaronder kustontwikkeling projecten, aquacultures en zandwinning voor nog meer druk.
De afgelopen twee decennia is er steeds meer aandacht voor habitatrestauratie en richten civiele projecten zich niet alleen meer op het minimaliseren van negatieven effecten maar wordt ook steeds meer gekeken naar mogelijkheden om met een project de natuur een handje te helpen. Dit principe heet Bouwen met de Natuur (BwN).
In haar presentatie legt Astrid Kramer de basisprincipes van BwN uit en geeft ze praktijkvoorbeelden van habitatrestauratie als onderdeel van civiele projecten alsmede het traject daar naar toe. Eén van de technieken die gebruikt kan worden voor restauratie, het 3D printen van riffen, zal ze uitgebreid presenteren.

Na 11 jaar "in de bagger" bij Boskalis waar ze als environmental engineer wereldwijd projectteams adviseerde over hoe om te gaan met (mariene) ecosystemen, was het begin dit jaar tijd voor een nieuwe uitdaging. Astrid Kramer verdeelt nu als 'Mevrouw Kramer' haar tijd als zzp'er over de rollen van mariene ecoloog, schrijfster en vertaler. Inspiratie voor haar werk komt nog altijd overwegend uit het water waarbij het schurende vlak van antropogene activiteiten en kwetsbare habitats de grootste aantrekking blijft. Haar ervaringen op het gebied van habitatrestauratie bevatten onder andere het 3D printen van riffen met zand voor restauratie van koraalriffen en oesterbanken, het verplaatsen van koralen en het ontwerpen van kunstmatige riffen.

12.45 - 13.15 uur:  Netwerklunch

13.15 - 14.30 uur: Wendy Thomassen - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

In Nederland houden veel verschillende overheidsorganisaties zich gezamenlijk bezig met de bestrijding van Wildlife Crime en de bescherming van de (inter)nationale biodiversiteit. Slechts een deel van deze inzet is voor een ieder direct zichtbaar. In deze presentatie neemt Wendy Thomassen je kort mee langs de geldende verdragen en wet- en regelgeving en zoomt daarna uitgebreid in op het uitdagende pakket aan werkzaamheden dat wordt uitgevoerd binnen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). RVO.nl verstrekt bijvoorbeeld CITES-vergunningen en dierentuinvergunningen, maar houdt zich ook bezig met bestuursrechtelijke handhaving in geval van overtreding van de Wet natuurbescherming en de Wet dieren en draagt zorg voor de opslag van in bewaring en beslag genomen dieren, planten en producten daarvan. Wist je bijvoorbeeld dat RVO.nl meer dan 400 bestuursrechtelijke handhavingszaken per jaar afhandelt ? Tijdens deze presentatie krijg je een uniek inkijkje in het werk van het team en de recentelijke ontwikkelingen in het werkveld. Natuurlijk aan de hand van een aantal spannende en recente voorbeelden !

Wendy Thomassen studeerde Diermanagement (Wildlife Management) aan het Van Hall en zette daarna haar studie voort aan de WUR. Ze studeerde Biologie en richtte zich daarbij vooral op diergedrag, ecologie en natuurbescherming. Ze is altijd erg geïnteresseerd geweest in de interactie tussen mens, dier en natuur en in die hoedanigheid heeft ze haar afstudeeropdracht gedaan bij IMARES (nu Wageningen Marine Research) met een onderzoek naar de populatieontwikkeling van grijze- en gewone zeehonden in het Deltagebied en het Waddengebied (source-sink dynamica) waarbij deze gegevens vervolgens gelinkt werden aan menselijke activiteiten in het gebied. Na haar afstudeeropdracht diende de mogelijkheid zich aan om een half jaar stage te lopen als beleidsmedewerker bij het toenmalige Ministerie van Economische Zaken in het team Natuur & Biodiversiteit. Na dat inkijkje in de beleidswereld is ze bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gaan werken waar ze zich nu (in meerdere functies) al ruim vier jaar bezig houdt met de bestuursrechtelijke handhaving van de Wet natuurbescherming (CITES-verdrag en Invasieve uitheemse soorten) en de Wet dieren (Besluit houders van dieren).

14.45 - 16.00 uur: Lotte Botter - De Groene Hond | 📹

In de gezelschapsdierenbranche zien we de laatste jaren een trend naar producten met hogere percentages dierlijk materiaal. Dit terwijl we in de humane sector ons juíst steeds meer aan het verdiepen zijn in de plantaardige opties. Dit vraagstuk levert een scala aan interessante vragen en creatieve oplossingen op. Hoe gaan we om met onze carnivore huisdieren, wanneer we dierenwelzijn in de breedste zin van het woord steeds belangrijker vinden ? Wat betekent dit voor de dierenspeciaalzaken en diervoedingsfabrikanten ? Moeten we voldoen aan de vraag van de consument of is het onze taak het voortouw te nemen in de huidige veranderende wereld, en moeten we onze consument beter voorlichten over de alternatieven ?

Lotte Botter is voedingsdeskundige en verzorgt trainingen aan docenten, dierenartsen en andere professionals uit de gezelschapsdierenbranche over diervoeding en communicatie. In 2018 opende ze De Groene Hond in Zutphen: de eerste 100% biologische dierenspeciaalzaak van de Benelux. De winkel staat voor dierenwelzijn in de breedste zin van het woord.

16.00 - 16.30 uur: Afsluitende borrel

▶︎ 5. PROGRAMMA MAANDAG 15 APRIL 2019 - HELICON MBO HELMOND

Dagvoorzitter: Marco Westerhof

09.30 - 10.00 uur Inloop

10.00 - 11.15 uur: Karin van Toor - IVN

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is een thuis voor vlinders, vogels, bijen, bodemdieren en kleine zoogdieren. Het stimuleert de biodiversiteit, zorgt voor een betere waterbergingscapaciteit, verbetert de luchtkwaliteit en gaat hittestress tegen.

Het heeft niet alleen voordelen voor de natuur, een Tiny Forest is ook erg waardevol voor mensen. Het heeft een positief effect op de gezondheid, dient als een fijne ontmoetingsplek voor de buurt en kinderen kunnen les krijgen in een echt buitenlokaal. Het is de droom van IVN dat iedere buurt een eigen Tiny Forest heeft.

IVN helpt particulieren bij het aanleggen van een Tiny Forest in hun eigen tuin. Karin van Toor heeft dat in 2017 gedaan. Zij vertelt over de ontstaansgeschiedenis van Tiny Forest, de ontwikkelingen landelijk en in haar eigen tuin en de ambities van IVN.

11.30 - 12.45 uur: Carolien Staal - Staalicus

In de afgelopen jaren heeft de paardensector zich razendsnel ontwikkeld. Wereldwijd wordt onderzoek gedaan naar cognitie en bewustzijn, het paardengenoom deed zijn intrede in de fokkerij en de sport komt op een steeds hoger niveau. Ook op het gebied van huisvesting, management en gezondheid zijn veranderingen gaande. Hoe kijken we als maatschappij naar de paardenbranche ? In welke richting beweegt de sector zich en wat vinden we daar eigenlijk van ? Bewegen we snel genoeg mee en zijn we in het onderwijs voldoende voorbereid op het nieuwe paarden houden ? Carolien Staal neemt je in vogelvlucht mee door de ontwikkelingen in de paardenbranche met als doel om een ieder na te laten denken over waar hij of zij staat in dit proces.

Marketing & Communicatie specialist Carolien Staal (1972) is zelfstandig ondernemer met haar bedrijf Staalicus. Zij ondersteunt bedrijven en organisaties op een onconventionele manier bij het bouwen van hun merk. Al bijna 20 jaar is Carolien actief in de paardensector, eerst via Animal Sciences Group van Wageningen Universiteit, daarna was zij tot 2018 manager marketingcommunicatie voor Pavo Paardenvoer.

12.45 - 13.15 uur:  Netwerklunch

13.15 - 14.30 uur: Sander Cozijn - Species360

Dierentuinen en aquaria rondom de hele wereld verzamelen gegevens in ZIMS (Zoological Information Management System) om de dieren in hun collectie op de best mogelijke manier te managen. We duiken in het systeem dat meer dan 1.100 instituten wereldwijd verbindt en bekijken hoe ZIMS deze community op kleine en grote schaal helpt. Van voeren en training, tot volledige medische procedures, ZIMS biedt de mogelijkheid om zeer gedetailleerde data op grote schaal bij te houden en zo unieke inzichten te genereren m.b.t. de medische stand van zaken, fokprogramma's en de algemene dierverzorging. Een bijzonder waardevolle bron voor onderzoek ! Wedden dat je na deze presentatie de data-nerd in jezelf hebt ontdekt ?

Sander Cozijn heeft een achtergrond in IT en Wildlife Management. Na een eerste baan met roofvogels in een van de Nederlandse dierentuinen, kreeg hij de kans om op technisch vlak bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van dierentuinen. Sinds 2006 werkt hij dan ook met veel plezier voor Species360.

14.45 - 16.00 uur: Sjef van Overdijk - Spinnetjes.com

Sjef is dierenhandler van Dr. Freek Vonk en hij vertelt in deze presentatie over de achtergronden van zijn vak. Hoe komt een show tot stand ? Welke keuzes worden er gemaakt en wat komt er bij kijken qua voorbereiding op het gebied van dierenwelzijn, wetgeving en meer ? Kortom, een indringend kijkje achter de schermen van de theater- en tv-shows van Freek Vonk.

Sjef van Overdijk raakte al op jonge leeftijd gefascineerd door dieren. Hij volgde een opleiding MBO-Dierverzorging, werkte 17 jaar bij Dierenpark De Oliemeulen en heeft een persoonlijke warme belangstelling voor spinnen.

16.00 - 16.30 uur: Afsluitende borrel

▶︎ 𝟒. PROGRAMMA DONDERDAG 31 JANUARI 2019 - HELICON MBO HELMOND

Dagvoorzitter: Marco Westerhof

09.30 - 10.00 uur Inloop

10.00 - 11.15 uur: Simone Eckhardt - Stichting SPOTS

Tijdens vakanties worden vaak excursies aangeboden waarbij (wilde) dieren betrokken zijn. Wandelen met leeuwen, op de foto met een cheetah, reptiel of aapje, olifantenritjes en zwemmen met dolfijnen zijn slechts enkele voorbeelden. Ook studenten worden vaak aangetrokken tot stageplekken waar dit soort contactmomenten worden aangeboden. Helaas is er veel (verborgen) dierenleed achter dit soort interacties. Reden genoeg voor de Nederlandse reisbranche om richtlijnen hiervoor op te stellen. In deze presentatie komen achtergronden m.b.t. dierenwelzijn, en do's en don'ts op vakantiebestemmingen aan bod.

Simone Eckhardt is directeur van Stichting SPOTS (een organisatie die zich inzet voor wilde katachtigen) en was betrokken bij de opstelling van de dierenwelzijnsrichtlijnen van de overkoepelende reisbranche-organisatie ANVR.

11.30 - 12.45 uur: Jerry Lust - JerryLust

Jerry neemt je mee voor een figuurlijke duik in de Noord- en Waddenzee. De basisprincipes van mariene ecologie, tot de verbeelding sprekende verhalen over de zee, en een overzicht van menselijke activiteiten op zee -zoals scheepvaart, visserij en windmolenparken - passeren de revue. Er staat ongelooflijk veel te gebeuren op 'onze' Noordzee ! Bij (nieuwe) activiteiten komen echter ook een aantal 'environmental impacts' kijken. Welke oplossingen kunnen we gezamenlijk hiervoor bedenken en welke rol is er voor uiteenlopende professionals weggelegd ?

Jerry Lust heeft een achtergrond in integraal kustbeheer en mariene ecologie en is werkzaam als trainer, storyteller, waddengids, projectmanager en ondernemer.

12.45 - 13.15 uur:  Netwerklunch

13.15 - 14.30 uur: Manon de Kort en Esther Majoor - HAS Hogeschool

HAS Hogeschool heeft afgelopen jaar in samenwerking met Aeres Hogeschool en het Trendpanel Gezelschapdieren de eerste Pet Monitor ontwikkeld. Tijdens de Dutch Pet Conference op 12 november j.l. is deze Pet Monitor 2018 gepresenteerd. Dit is een rapport dat ingaat op de huidige trends en ontwikkelingen binnen de gezelschapsdierensector. In de Pet Monitor van 2018 worden verschillende onderwerpen belicht, zoals het aantal honden en katten in Nederland, de handel, gebruik van sociale media, huisdierenverzekeringen en dierenartsenpraktijken. In deze presentatie vertellen Manon en Esther meer over het Trendpanel Gezelschapsdieren, het tot stand komen van de monitor en nemen ze je mee in de trends en ontwikkelingen die in deze Monitor aan de orde komen.

Manon de Kort en Esther Majoor zijn beiden docent aan HAS Hogeschool.

14.45 - 16.00 uur:  Sterrin Smalbrugge - Sterrin's Wild World

In deze presentatie neemt Sterrin je mee in de wereld van reptielenbescherming. Ze laat zien dat er vele aanpakken en vormen zijn, waaraan iedereen een steentje kan bijdragen. Haar laatste onderzoeksresultaten komen aan bod en de obstakels die ze daarbij op haar pad tegenkwam worden besproken. Gebaseerd op ervaringen in het veld deelt ze tevens een toekomstvisie op de bescherming van reptielen.

Sterrin Smalbrugge is ecologe en herpetologe en studeerde Cum Laude af aan de Wageningen Universiteit. Ze doet in binnen- en buitenland onderzoek naar reptielen en heeft haar eigen theatershow. Ook maakt ze documentaires en schrijft ze een educatief kinderboek.

16.00 - 16.30 uur: Afsluitende borrel

▶︎ 𝟑. PROGRAMMA VRIJDAG 9 NOVEMBER 2018 - HELICON MBO HELMOND

Dagvoorzitter: Marco Westerhof

09.30 - 10.00 uur Inloop

10.00 - 11.15 uur: Patrick van Veen - Apemanagement | The Jane Goodall Institute Global

De emoties rondom de grote grazers in de Oostvaardersplassen lopen sinds januari 2018 hoog op. Wat is de historie, huidige status en de discussie en is er een uitweg uit de impasse die ontstaan is ? Een perspectief vanuit meerdere invalshoeken waarbij wetenschap minder objectief is dan het lijkt, actievoerders grenzen opzoeken en de politiek verdeeld is.
Hoe kunnen we vanuit biologie/ecologie maar ook vanuit internationaal natuurbeer deze casus benaderen ?
Tijdens deze interactieve lezing zal Patrick van Veen zijn perspectief toelichten vanuit biologie, bestuur en natuurbeheer. En zal hij proberen te duiden waarom deze specifieke casus leidt tot emoties en tegenstellingen.

Gedragsbioloog Patrick van Veen (1970) werkt als trainer, keynote-spreker en onderzoeker voor zijn bedrijf Apemanagement. Vanuit die functie adviseert hij ondernemingen en probeert hij mensen iets te leren over ons oergedrag.
In de media is hij regelmatig te zien als gedragsdeskundige bij Galileo (Nederland en Duitsland), Tijd voor MAX en RTL late Night.
Daarnaast is hij voorzitter van the Jane Goodall Institute Global dat zich internationaal inzet voor bescherming en welzijn van chimpansees en hun natuurlijke leefgebieden.

Basis voor zijn huidige werkzaamheden vormt onderzoek naar de overeenkomst tussen sociaal gedrag van apen en mensen in bedrijven.
Vanuit Apemanagement doet hij onderzoek bij chimpansees en gorilla’s naar de biologische drijfveren van samenwerken en de complexiteit van communicatie.

Hij is schrijver van bestsellers als 'Help! Mijn baas is een aap' en 'Verliefd op je klant'.

Het motto van Patrick is: translating science to knowledge. Daarmee past hij biologische wetenschap toe in maatschappelijke thema’s.

11.30 - 12.45 uur: Roelant Jonker - City Parrots

De halsbandparkiet is voor randstedelingen niks opmerkelijks meer. Zo'n 12.000 leven er inmiddels in het westen van het land. Ook de grote Alexanderparkiet is inmiddels ingeburgerd in Amsterdam en Haarlem. De eerste populaties buiten de Randstad dienen zich aan. Moeten we daarvoor vrezen ? Wat zijn de effecten op andere vogels in de stad en hoe zit het met vleermuizen ? Verspreiden ze ook niet de papegaaienziekte die eveneens voor de mens gevaarlijk kan zijn ? 

Stadspapegaaien zijn een globaal fenomeen. Zeker 100 soorten papegaaien hebben het bos vaarwel gezegd op zoek naar geluk en welvaart in de grote stad. Kunnen we hier lessen uit trekken over hoe we samen kunnen leven met bedreigde diersoorten en is de stad wellicht het reservaat van de toekomst ?

Roelant Jonker studeerde Biologie in Leiden. Zijn specialisme is papegaaien, met name stadspapegaaien. Door de onaflatende internationale handel in deze vogels ontsnappen overal op de wereld papegaaien en parkieten uit gevangenschap. Hierdoor zijn honderden nieuw populaties ontstaan, vaak precies dáár waar mensen wonen: in de stad. De stadsecologie is heel anders dan de bossen en savannes waar papegaaien oorspronkelijk vandaan komen. Hoe zij zich zo gemakkelijk en zo succesvol hebben weten aan te passen aan de stad is onderdeel van de studie die Roelant doet naar deze nieuwe natuur. Roelant beklede in het verleden bestuursfuncties bij WPT-Benelux en de Stichting Papegaaien en Parkieten Welzijn maar heeft sinds 2007 zijn eigen organisatie "City Parrots" die nationaal en internationaal onderzoek doet naar en advies geeft over (stads)papegaaien.

12.45 - 13.15 uur:  Netwerklunch

13.15 - 14.30 uur: Jeroen Brauckmann - Dolfinarium

Het was in 1997 een wereldprimeur ! De Lagune van het Dolfinarium in Harderwijk. Een uniek semi-natuurlijk leefgebied voor verschillende soorten zeedieren met als hoofdbewoners een grote groep tuimelaardolfijnen.We zijn nu ruim 20 jaar verder. In die 20 jaar is er veel gebeurd in en met het gebied. Er zijn (veel!) dolfijnen geboren, het gebied is op vele punten aangepast, diersoorten zijn uit het gebied verdwenen en anderen zijn er voor in de plaats gekomen. Deze presentatie zal een uniek inkijkje geven in de ontwikkelingen en achtergronden van dit bijzondere dierverblijf. Een verblijf dat vele hoogtepunten heeft gebracht, maar het park, de dierverzorgers en de dieren ook voor grote uitdagingen heeft gesteld.

Jeroen Brauckmann is werkzaam als Senior Dolfijnentrainer bij het Dolfinarium. Na het behalen van het havo-diploma in 1995 startte hij met HBO-Diermanagement aan het toenmalige Van Hall Instituut in Leeuwarden. Na twee jaar brak hij de opleiding af om te beginnen aan een -inmiddels ruim twintigjarige- loopbaan binnen het Dolfinarium in Harderwijk. In 1997 startte hij daartoe als Assistent Trainer binnen het Lagune-team en werkte hij met zeeleeuwen, zeehonden en dolfijnen. In de jaren daarna groeide hij door naar de functies van Dolfijnentrainer, Senior Dolfijnentrainer en uiteindelijk Supervisor van de Dolfijnendelta (voorheen De Lagune). In 2016 deed hij een stapje terug naar zijn vorige functie om zodoende tijd vrij te kunnen maken voor een nieuwe uitdaging: het docentschap in het MBO-Dierverzorgingsonderwijs. Hiervoor ging hij van start met de deeltijd-opleiding Educatie en Kennismanagement aan Aeres Hogeschool in Wageningen, waarvan hij medio 2019 verwacht af te studeren. 

14.45 - 16.00 uur: Bianca Beckers - Zootechnisch Centrum | Transfarm KU Leuven

Bianca Beckers neemt je mee in de ontwikkelingen in de varkenshouderij van verleden tot heden, en bespreekt de trends in onderzoek en praktijk. Groei (voederconversie), een lage kostprijs en gezonde dieren, dáár lag in het verleden de nadruk, maar door maatschappelijke druk en wetgeving is er de laatste decennia het nodige veranderd in deze tak van veehouderij. Denk aan de verschuivingen van individuele huisvesting naar groepshuisvesting, van standaard castratie van beren naar immuno-castratie en intacte beren, en van het couperen van staarten tot het houden van dieren met normale staarten. In het kader van duurzaamheid wordt er tevens in toenemende mate aandacht besteed aan de circulaire landbouw, waarbij alle stofstromen in een gebied zich in een kringloop bevinden. Waar liggen de kansen en hoe ziet de toekomst van deze branche eruit ?

Bianca studeerde HBO-Diermanagement aan Hogeschool Van Hall Larenstein en heeft een passie voor varkens. Tevens is ze geïnteresseerd in het traditionele gebruik van kruiden en het onderzoek naar de toepassingen hiervan in de varkens- en pluimveehouderij. Bianca is verbonden aan het Zootechnisch Centrum van de Katholieke Universiteit Leuven in België. 

16.00 - 16.30 uur: Afsluitende borrel

▶︎ 𝟐. PROGRAMMA DINSDAG 12 JUNI 2018 - HELICON MBO HELMOND

Dagvoorzitter: Marco Westerhof

09.30 - 10.00 uur Inloop

10.00 - 11.15 uur: Sander Hofman - Antwerp ZOO Society

In 1843 werd ZOO Antwerpen opgericht als menagerie waar de gegoede burgerij zich vergaapte aan exotische diersoorten. De dierentuin van de 21e eeuw is nog steeds ter lering en vermaak van haar bezoekers, maar inmiddels ook zoveel meer dan dat. De moderne dierentuin trekt ook de conservatie-kaart ! Hoe dit in zijn werk gaat legt Sander Hofman, General Curator van de Antwerp ZOO Society, uit aan de hand van het boegbeeld van de Antwerpse ZOO: de Okapi. Sander is in zijn functie van internationaal stamboekhouder en Europees coördinator van het fokprogramma voor de Okapi bepalend voor alle Okapi’s die zich nog buiten DR Congo bevinden. Als lid van de IUCN SSC Giraffe & Okapi Specialist Group behoedt hij samen met zijn collega’s deze iconische soort voor uitsterven. Een zware opgave in het door oorlog verscheurde Noordoosten van Congo waar naar schatting nog maar 15.000 dieren leven. Eén plan en samenwerken is de opdracht !

11.30 - 12.45 uur: Pim Martens - Maastricht University

Verlies van biodiversiteit en verandering van het klimaat hebben allebei een grote invloed op de verspreiding van ziekten bij mens en dier. Niet alleen deze mondiale veranderingen, maar ook onze dag-tot-dag interacties met (huis)dieren zijn van belang voor onze gezondheid. Deze presentatie zal duurzame mens-dier-natuur relaties op verschillende schaalniveaus bespreken.

Pim Martens is gepromoveerd wiskundige, en hoogleraar ‘Duurzame ontwikkeling’ aan de Universiteiten van Maastricht en Stellenbosch (Zuid-Afrika). Hij is ook oprichter van AnimalWise, een ‘wetenschapsactivistische denk-en-doe tank’ gericht op duurzame mens-dier relaties.

12.45 - 13.15 uur:  Netwerklunch

13.15 - 14.30 uur: Wesley Visscher en Michel Grobbe - Scent Imprint Conservation Dogs

Hoe kun je detectiehonden inzetten ten behoeve van soortbescherming en natuurbehoud ? Wesley Visscher en Michel Grobbe bespreken aan de hand van voorbeelden en inzichten welke (on)mogelijkheden er zijn en hoe honden én mensen hiervoor worden opgeleid. Onder meer antistroperij, diersoortspecifieke detectietraining, uitwerpsel- en karkasdetectie en ecologische monitoring komen aan bod. Een enerverend en zeer actueel thema, op het snijvlak van verschillende expertisegebieden !

Wesley Visscher is managing director van het bedrijf Scent Imprint For Dogs, gespecialiseerd in detectietraining en tracking&trailing.

Michel Grobbe is sporenkunde-specialist en lid van de International Society of Professional Trackers. Naast zijn praktische belangstelling voor sporen van wilde dieren richt hij zich tevens op de wetenschappelijke tak van sporenkunde en op de inzet ervan bij zoekacties naar vermisten.

14.45 - 16.00 uur: Denise van Lent - Lekker in je Vacht

Kattenwelzijn betekent in algemene zin dat een dier zich prettig voelt in zijn omgeving en geen ongerief ervaart. Belangrijk hierbij is dat voeding, huisvesting en de verzorging zo goed mogelijk aansluiten bij de natuurlijke behoefte van het dier. Deze behoeften zijn voor elke diersoort verschillend en de omgeving moet op elk van die soorten zijn aangepast.

In deze lezing neemt gedragsbioloog Denise van Lent de aanwezigen mee naar de natuurlijke situatie van de kat en laat zij zien in hoeverre deze situatie nu verschilt met de leefomgeving van jouw huistijger. Waarom hebben katten zich nog niet zo goed aangepast aan het leven samen met de mens ? Welke menselijke trekjes zorgen ervoor dat we niet zo goed aanvoelen wat katten nodig hebben ?

16.00 - 16.30 uur: Afsluitende borrel

▶︎ 𝟏. PROGRAMMA DINSDAG 20 MAART 2018 - HELICON MBO HELMOND

 

Foto's

Advertentie

Over Reefz

🌍 Blue Economy Network

✒️ Lidmaatschap

⚜️ Vacaturebank

Partners

Beoordelingen

 

- Beoordeel je deelname -

Flyer

 

Bekijk de flyer van Reefz Sessies en stuur hem door naar collega's en relaties.

Reefztweet

Wildlife Magazine

 

 

🔎 Bekijk alle verschenen edities van Wildlife Magazine -

Bedrijvengids & Productcatalogus (TOP10)

🔎 Bekijk alle bedrijven en producten op Reefz -

Winactie

Kans maken op deze prijs ?
Doe mee met de Reefz Winactie !

Events

Workshops

Teaching - Learning - Caring...

Travel

-broaden your horizon-

Career Coach

De eerstvolgende stap in je carrière.

Business to Business

Consultancy & Communications

Bol.com

zooplus

zooplus.nl

Sprekersbureau SpeakOut

Welke content hoort waar ?

Werken bij WildWorld B.V.

Zelf expertise en ervaringen delen als Reefz Sessies Presenter ?

Studie, Stage & Afstuderen bij WildWorld B.V.

Contactformulier

✉️  Ik wil naar aanleiding van de informatie op deze website in contact komen met de organisatie -

Óf: Tip de redactie (anoniem)

Reefz

WildWorld B.V.

 FB Page | FB Group | Mailing ListMission:


Re(de)fining businesses,

Connecting professionals,

Empowering people,

Envisioning sustainable societies.


Read more...,

Organisatie:


 • Animal Care by Mafalda
 • Communications (B2B)
 • Consultancy (B2B)
 • Contactformulier
 • Medewerkers
 • Partnerships
 • Raad van Advies
 • Reviews
 • Studie, Stage & Afstuderen
 • Werken
 • WildWorld B.V.
 • Workshoppacks
 • Direct naar:


 • Animal Care Manuals
 • Career Coach
 • Human|Nature
 • I.M.
 • Off Topic
 • Projecten
 • Reefz Recensie
 • Reefz Sessies
 • Tip de redactie (anoniem)
 • Vacaturebank
 • WildWorld B.V.
 • Workshops voor Groepen • Publisher: WildWorld B.V. | Contact: redactie@wildworld.nl