🐋

Programma-overzicht van eerdere Reefz Sessies

Terugblik

Op deze pagina vind je inhoudelijke informatie over alle voorgaande Reefz Sessies.

Heb je interesse om toekomstige seminardagen persoonlijk bij te wonen, bij onze Reefz Educatie Partners op verschillende locaties in het land ?

Kijk dan op www.reefz.nl/reefzsessies voor planning en programma en registreer je deelname via www.reefz.nl/agenda.

▶︎ 𝟒. PROGRAMMA DONDERDAG 31 JANUARI 2019 - HELICON MBO HELMOND

Dagvoorzitter: Marco Westerhof

09.30 - 10.00 uur Inloop

10.00 - 11.15 uur: Simone Eckhardt - Stichting SPOTS

Tijdens vakanties worden vaak excursies aangeboden waarbij (wilde) dieren betrokken zijn. Wandelen met leeuwen, op de foto met een cheetah, reptiel of aapje, olifantenritjes en zwemmen met dolfijnen zijn slechts enkele voorbeelden. Ook studenten worden vaak aangetrokken tot stageplekken waar dit soort contactmomenten worden aangeboden. Helaas is er veel (verborgen) dierenleed achter dit soort interacties. Reden genoeg voor de Nederlandse reisbranche om richtlijnen hiervoor op te stellen. In deze presentatie komen achtergronden m.b.t. dierenwelzijn, en do's en don'ts op vakantiebestemmingen aan bod.

Simone Eckhardt is directeur van Stichting SPOTS (een organisatie die zich inzet voor wilde katachtigen) en was betrokken bij de opstelling van de dierenwelzijnsrichtlijnen van de overkoepelende reisbranche-organisatie ANVR.

11.30 - 12.45 uur: Jerry Lust - JerryLust

Jerry neemt je mee voor een figuurlijke duik in de Noord- en Waddenzee. De basisprincipes van mariene ecologie, tot de verbeelding sprekende verhalen over de zee, en een overzicht van menselijke activiteiten op zee -zoals scheepvaart, visserij en windmolenparken - passeren de revue. Er staat ongelooflijk veel te gebeuren op 'onze' Noordzee ! Bij (nieuwe) activiteiten komen echter ook een aantal 'environmental impacts' kijken. Welke oplossingen kunnen we gezamenlijk hiervoor bedenken en welke rol is er voor uiteenlopende professionals weggelegd ?

Jerry Lust heeft een achtergrond in integraal kustbeheer en mariene ecologie en is werkzaam als trainer, storyteller, waddengids, projectmanager en ondernemer.

12.45 - 13.15 uur:  Netwerklunch

13.15 - 14.30 uur: Manon de Kort en Esther Majoor - HAS Hogeschool

HAS Hogeschool heeft afgelopen jaar in samenwerking met Aeres Hogeschool en het Trendpanel Gezelschapdieren de eerste Pet Monitor ontwikkeld. Tijdens de Dutch Pet Conference op 12 november j.l. is deze Pet Monitor 2018 gepresenteerd. Dit is een rapport dat ingaat op de huidige trends en ontwikkelingen binnen de gezelschapsdierensector. In de Pet Monitor van 2018 worden verschillende onderwerpen belicht, zoals het aantal honden en katten in Nederland, de handel, gebruik van sociale media, huisdierenverzekeringen en dierenartsenpraktijken. In deze presentatie vertellen Manon en Esther meer over het Trendpanel Gezelschapsdieren, het tot stand komen van de monitor en nemen ze je mee in de trends en ontwikkelingen die in deze Monitor aan de orde komen.

Manon de Kort en Esther Majoor zijn beiden docent aan HAS Hogeschool.

14.45 - 16.00 uur:  Sterrin Smalbrugge - Sterrin's Wild World

In deze presentatie neemt Sterrin je mee in de wereld van reptielenbescherming. Ze laat zien dat er vele aanpakken en vormen zijn, waaraan iedereen een steentje kan bijdragen. Haar laatste onderzoeksresultaten komen aan bod en de obstakels die ze daarbij op haar pad tegenkwam worden besproken. Gebaseerd op ervaringen in het veld deelt ze tevens een toekomstvisie op de bescherming van reptielen.

Sterrin Smalbrugge is ecologe en herpetologe en studeerde Cum Laude af aan de Wageningen Universiteit. Ze doet in binnen- en buitenland onderzoek naar reptielen en heeft haar eigen theatershow. Ook maakt ze documentaires en schrijft ze een educatief kinderboek.

16.00 - 16.30 uur: Afsluitende borrel

▶︎ 𝟑. PROGRAMMA VRIJDAG 9 NOVEMBER 2018 - HELICON MBO HELMOND

Dagvoorzitter: Marco Westerhof

09.30 - 10.00 uur Inloop

10.00 - 11.15 uur: Patrick van Veen - Apemanagement | The Jane Goodall Institute Global

De emoties rondom de grote grazers in de Oostvaardersplassen lopen sinds januari 2018 hoog op. Wat is de historie, huidige status en de discussie en is er een uitweg uit de impasse die ontstaan is ? Een perspectief vanuit meerdere invalshoeken waarbij wetenschap minder objectief is dan het lijkt, actievoerders grenzen opzoeken en de politiek verdeeld is.
Hoe kunnen we vanuit biologie/ecologie maar ook vanuit internationaal natuurbeer deze casus benaderen ?
Tijdens deze interactieve lezing zal Patrick van Veen zijn perspectief toelichten vanuit biologie, bestuur en natuurbeheer. En zal hij proberen te duiden waarom deze specifieke casus leidt tot emoties en tegenstellingen.

Gedragsbioloog Patrick van Veen (1970) werkt als trainer, keynote-spreker en onderzoeker voor zijn bedrijf Apemanagement. Vanuit die functie adviseert hij ondernemingen en probeert hij mensen iets te leren over ons oergedrag.
In de media is hij regelmatig te zien als gedragsdeskundige bij Galileo (Nederland en Duitsland), Tijd voor MAX en RTL late Night.
Daarnaast is hij voorzitter van the Jane Goodall Institute Global dat zich internationaal inzet voor bescherming en welzijn van chimpansees en hun natuurlijke leefgebieden.

Basis voor zijn huidige werkzaamheden vormt onderzoek naar de overeenkomst tussen sociaal gedrag van apen en mensen in bedrijven.
Vanuit Apemanagement doet hij onderzoek bij chimpansees en gorilla’s naar de biologische drijfveren van samenwerken en de complexiteit van communicatie.

Hij is schrijver van bestsellers als 'Help! Mijn baas is een aap' en 'Verliefd op je klant'.

Het motto van Patrick is: translating science to knowledge. Daarmee past hij biologische wetenschap toe in maatschappelijke thema’s.

11.30 - 12.45 uur: Roelant Jonker - City Parrots

De halsbandparkiet is voor randstedelingen niks opmerkelijks meer. Zo'n 12.000 leven er inmiddels in het westen van het land. Ook de grote Alexanderparkiet is inmiddels ingeburgerd in Amsterdam en Haarlem. De eerste populaties buiten de Randstad dienen zich aan. Moeten we daarvoor vrezen ? Wat zijn de effecten op andere vogels in de stad en hoe zit het met vleermuizen ? Verspreiden ze ook niet de papegaaienziekte die eveneens voor de mens gevaarlijk kan zijn ? 

Stadspapegaaien zijn een globaal fenomeen. Zeker 100 soorten papegaaien hebben het bos vaarwel gezegd op zoek naar geluk en welvaart in de grote stad. Kunnen we hier lessen uit trekken over hoe we samen kunnen leven met bedreigde diersoorten en is de stad wellicht het reservaat van de toekomst ?

Roelant Jonker studeerde Biologie in Leiden. Zijn specialisme is papegaaien, met name stadspapegaaien. Door de onaflatende internationale handel in deze vogels ontsnappen overal op de wereld papegaaien en parkieten uit gevangenschap. Hierdoor zijn honderden nieuw populaties ontstaan, vaak precies dáár waar mensen wonen: in de stad. De stadsecologie is heel anders dan de bossen en savannes waar papegaaien oorspronkelijk vandaan komen. Hoe zij zich zo gemakkelijk en zo succesvol hebben weten aan te passen aan de stad is onderdeel van de studie die Roelant doet naar deze nieuwe natuur. Roelant beklede in het verleden bestuursfuncties bij WPT-Benelux en de Stichting Papegaaien en Parkieten Welzijn maar heeft sinds 2007 zijn eigen organisatie "City Parrots" die nationaal en internationaal onderzoek doet naar en advies geeft over (stads)papegaaien.

12.45 - 13.15 uur:  Netwerklunch

13.15 - 14.30 uur: Jeroen Brauckmann - Dolfinarium

Het was in 1997 een wereldprimeur ! De Lagune van het Dolfinarium in Harderwijk. Een uniek semi-natuurlijk leefgebied voor verschillende soorten zeedieren met als hoofdbewoners een grote groep tuimelaardolfijnen.We zijn nu ruim 20 jaar verder. In die 20 jaar is er veel gebeurd in en met het gebied. Er zijn (veel!) dolfijnen geboren, het gebied is op vele punten aangepast, diersoorten zijn uit het gebied verdwenen en anderen zijn er voor in de plaats gekomen. Deze presentatie zal een uniek inkijkje geven in de ontwikkelingen en achtergronden van dit bijzondere dierverblijf. Een verblijf dat vele hoogtepunten heeft gebracht, maar het park, de dierverzorgers en de dieren ook voor grote uitdagingen heeft gesteld.

Jeroen Brauckmann is werkzaam als Senior Dolfijnentrainer bij het Dolfinarium. Na het behalen van het havo-diploma in 1995 startte hij met HBO-Diermanagement aan het toenmalige Van Hall Instituut in Leeuwarden. Na twee jaar brak hij de opleiding af om te beginnen aan een -inmiddels ruim twintigjarige- loopbaan binnen het Dolfinarium in Harderwijk. In 1997 startte hij daartoe als Assistent Trainer binnen het Lagune-team en werkte hij met zeeleeuwen, zeehonden en dolfijnen. In de jaren daarna groeide hij door naar de functies van Dolfijnentrainer, Senior Dolfijnentrainer en uiteindelijk Supervisor van de Dolfijnendelta (voorheen De Lagune). In 2016 deed hij een stapje terug naar zijn vorige functie om zodoende tijd vrij te kunnen maken voor een nieuwe uitdaging: het docentschap in het MBO-Dierverzorgingsonderwijs. Hiervoor ging hij van start met de deeltijd-opleiding Educatie en Kennismanagement aan Aeres Hogeschool in Wageningen, waarvan hij medio 2019 verwacht af te studeren. 

14.45 - 16.00 uur: Bianca Beckers - Zootechnisch Centrum | Transfarm KU Leuven

Bianca Beckers neemt je mee in de ontwikkelingen in de varkenshouderij van verleden tot heden, en bespreekt de trends in onderzoek en praktijk. Groei (voederconversie), een lage kostprijs en gezonde dieren, dáár lag in het verleden de nadruk, maar door maatschappelijke druk en wetgeving is er de laatste decennia het nodige veranderd in deze tak van veehouderij. Denk aan de verschuivingen van individuele huisvesting naar groepshuisvesting, van standaard castratie van beren naar immuno-castratie en intacte beren, en van het couperen van staarten tot het houden van dieren met normale staarten. In het kader van duurzaamheid wordt er tevens in toenemende mate aandacht besteed aan de circulaire landbouw, waarbij alle stofstromen in een gebied zich in een kringloop bevinden. Waar liggen de kansen en hoe ziet de toekomst van deze branche eruit ?

Bianca studeerde HBO-Diermanagement aan Hogeschool Van Hall Larenstein en heeft een passie voor varkens. Tevens is ze geïnteresseerd in het traditionele gebruik van kruiden en het onderzoek naar de toepassingen hiervan in de varkens- en pluimveehouderij. Bianca is verbonden aan het Zootechnisch Centrum van de Katholieke Universiteit Leuven in België. 

16.00 - 16.30 uur: Afsluitende borrel

▶︎ 𝟐. PROGRAMMA DINSDAG 12 JUNI 2018 - HELICON MBO HELMOND

Dagvoorzitter: Marco Westerhof

09.30 - 10.00 uur Inloop

10.00 - 11.15 uur: Sander Hofman - Antwerp ZOO Society

In 1843 werd ZOO Antwerpen opgericht als menagerie waar de gegoede burgerij zich vergaapte aan exotische diersoorten. De dierentuin van de 21e eeuw is nog steeds ter lering en vermaak van haar bezoekers, maar inmiddels ook zoveel meer dan dat. De moderne dierentuin trekt ook de conservatie-kaart ! Hoe dit in zijn werk gaat legt Sander Hofman, General Curator van de Antwerp ZOO Society, uit aan de hand van het boegbeeld van de Antwerpse ZOO: de Okapi. Sander is in zijn functie van internationaal stamboekhouder en Europees coördinator van het fokprogramma voor de Okapi bepalend voor alle Okapi’s die zich nog buiten DR Congo bevinden. Als lid van de IUCN SSC Giraffe & Okapi Specialist Group behoedt hij samen met zijn collega’s deze iconische soort voor uitsterven. Een zware opgave in het door oorlog verscheurde Noordoosten van Congo waar naar schatting nog maar 15.000 dieren leven. Eén plan en samenwerken is de opdracht !

11.30 - 12.45 uur: Pim Martens - Maastricht University

Verlies van biodiversiteit en verandering van het klimaat hebben allebei een grote invloed op de verspreiding van ziekten bij mens en dier. Niet alleen deze mondiale veranderingen, maar ook onze dag-tot-dag interacties met (huis)dieren zijn van belang voor onze gezondheid. Deze presentatie zal duurzame mens-dier-natuur relaties op verschillende schaalniveaus bespreken.

Pim Martens is gepromoveerd wiskundige, en hoogleraar ‘Duurzame ontwikkeling’ aan de Universiteiten van Maastricht en Stellenbosch (Zuid-Afrika). Hij is ook oprichter van AnimalWise, een ‘wetenschapsactivistische denk-en-doe tank’ gericht op duurzame mens-dier relaties.

12.45 - 13.15 uur:  Netwerklunch

13.15 - 14.30 uur: Wesley Visscher en Michel Grobbe - Scent Imprint Conservation Dogs

Hoe kun je detectiehonden inzetten ten behoeve van soortbescherming en natuurbehoud ? Wesley Visscher en Michel Grobbe bespreken aan de hand van voorbeelden en inzichten welke (on)mogelijkheden er zijn en hoe honden én mensen hiervoor worden opgeleid. Onder meer antistroperij, diersoortspecifieke detectietraining, uitwerpsel- en karkasdetectie en ecologische monitoring komen aan bod. Een enerverend en zeer actueel thema, op het snijvlak van verschillende expertisegebieden !

Wesley Visscher is managing director van het bedrijf Scent Imprint For Dogs, gespecialiseerd in detectietraining en tracking&trailing.

Michel Grobbe is sporenkunde-specialist en lid van de International Society of Professional Trackers. Naast zijn praktische belangstelling voor sporen van wilde dieren richt hij zich tevens op de wetenschappelijke tak van sporenkunde en op de inzet ervan bij zoekacties naar vermisten.

14.45 - 16.00 uur: Denise van Lent - Lekker in je Vacht

Kattenwelzijn betekent in algemene zin dat een dier zich prettig voelt in zijn omgeving en geen ongerief ervaart. Belangrijk hierbij is dat voeding, huisvesting en de verzorging zo goed mogelijk aansluiten bij de natuurlijke behoefte van het dier. Deze behoeften zijn voor elke diersoort verschillend en de omgeving moet op elk van die soorten zijn aangepast.

In deze lezing neemt gedragsbioloog Denise van Lent de aanwezigen mee naar de natuurlijke situatie van de kat en laat zij zien in hoeverre deze situatie nu verschilt met de leefomgeving van jouw huistijger. Waarom hebben katten zich nog niet zo goed aangepast aan het leven samen met de mens ? Welke menselijke trekjes zorgen ervoor dat we niet zo goed aanvoelen wat katten nodig hebben ?

16.00 - 16.30 uur: Afsluitende borrel

▶︎ 𝟏. PROGRAMMA DINSDAG 20 MAART 2018 - HELICON MBO HELMOND

Foto's

Advertentie

Over Reefz

🌍 Blue Economy Network

✒️ Lidmaatschap

⚜️ Vacaturebank

Partners

Beoordelingen

 

- Beoordeel je deelname -

Flyer

 

Bekijk de flyer van Reefz Sessies en stuur hem door naar collega's en relaties.

Reefztweet

Wildlife Magazine

 

 

🔎 Bekijk alle verschenen edities van Wildlife Magazine -

Bedrijvengids & Productcatalogus (TOP10)

🔎 Bekijk alle bedrijven en producten op Reefz -

Winactie

Kans maken op deze prijs ?
Doe mee met de Reefz Winactie !

Events

Workshops

Teaching - Learning - Caring...

Travel

-broaden your horizon-

Career Coach

De eerstvolgende stap in je carrière.

Business to Business

Consultancy & Communications

Bol.com

zooplus

zooplus.nl

Sprekersbureau SpeakOut

Welke content hoort waar ?

Werken bij WildWorld B.V.

Zelf expertise en ervaringen delen als Reefz Sessies Presenter ?

Studie, Stage & Afstuderen bij WildWorld B.V.

Contactformulier

✉️  Ik wil naar aanleiding van de informatie op deze website in contact komen met de organisatie -

Óf: Tip de redactie (anoniem)

Reefz

WildWorld B.V.

 FB Page | FB Group | Mailing ListMission:


Re(de)fining businesses,

Connecting professionals,

Empowering people,

Envisioning sustainable societies.


Read more...,

Organisatie:


 • Animal Care by Mafalda
 • Communications (B2B)
 • Consultancy (B2B)
 • Contactformulier
 • Medewerkers
 • Partnerships
 • Raad van Advies
 • Reviews
 • Studie, Stage & Afstuderen
 • Werken
 • WildWorld B.V.
 • Workshoppacks
 • Direct naar:


 • Animal Care Manuals
 • Career Coach
 • Human|Nature
 • I.M.
 • Off Topic
 • Projecten
 • Reefz Recensie
 • Reefz Sessies
 • Tip de redactie (anoniem)
 • Vacaturebank
 • WildWorld B.V.
 • Workshops voor Groepen • Publisher: WildWorld B.V. | Contact: redactie@wildworld.nl